به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Amirch

N/A

کرمانشاه

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

۳سال سابقه کار در چاپخونه ها مسلط به فتوشاپ

طراحی و گرافیک

گرافیست

ایندیزاین

تحصیلی

رازی کرمانشاه

(گرافیک)

کرمانشاه ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری

گرافیست

(چاپ رسام)

کرمانشاه ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ (۱ سال)

گرافیست

(چاپ شهر رنگ)

کرمانشاه ۱۳۹۵ - ۱۳۹۶ (۱ سال)

گرافیست

(چاپ ملی)

کرمانشاه ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸ (۲ سال)