به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Shademani

N/A

همدان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

دانشجوی رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار و دارای مدرک زبان انگلیسی از دانشگاه کمبریج

تایپ

ترجمه

طراحی گرافیک

ساخت پاورپوینت

تحصیلی

جباریان

(کامپیوتر)

همدان ۱۳۹۵ - ۱۳۹۷ (۲ سال)

تجربه کاری

...

(خدمات کامپیوتری)

همدان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)