به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Farbiz

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مدرک آیلتس معتبر با نمره ی 8 سابقه ی 5 سال کار ترجمه

ترجمه انگلیسی

ترجمه به فارسی

ترجمه متون پزشکی

تحصیلی

آزاد تهران

(دندانپرشکی)

تهران ۱۳۸۸ - ۱۳۹۴ (۶ سال)

تجربه کاری