به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mmazaheri

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تولید محتوا در موضوع مدیریت منابع انسانی - مربیگری - برای سازمانها تولید محتوای تبلیغاتی و تجاری

تولید محتوا

تدریس و آموزش

کوچینگ

تحصیلی

تجربه کاری