به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mohsen68

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تایپ ۱۰ انگشتی ۲سال سابقه دورکاری . ۴ سال سابقه کار در دانشگاه ازاد مشهد ب عنوان تایپیست و محقق

تایپ فوری و معمولی

ترجمه

تایپ انگلیسی

تحصیلی

علمی کاربردی

(نرم افزار کامپیوتر)

گيلان ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ (۱ سال)

تجربه کاری

پشتیبان نرم افزاری و سخت افزاری کامپیوتر و فروشگاه اینترنتی،تایپ و تحقیق

(پرتوگستر)

گيلان ۱۳۹۰ - ۱۳۹۳ (۳ سال)