به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mina.sf

N/A

قزوين

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

سابقه کار تایپ فایل های صوتی و متن را داشتم. توانایی تایپ فرمول در ورد و اکسل را دارد. سرعت تایپ فوق العاده بالایی دارم

تایپ

تایپ

کار با پاورپوینت

تحصیلی

بین المللی امام خمینی (ره)

(مهندسی عمران)

قزوين ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ (۵ سال)

تجربه کاری

مسئول دفتر مدیرعامل

(نشاگسترپردیس)

قزوين ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ (۱ سال)