به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

dori

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دانشجوی زبان انگلیسی هستم وسرعت بالایی در حوزه ترجمه و تایپ دارم

ترجمه

تایپ

تولید محتوا

تحصیلی

پیام نور

(زبان و ادبیات انگلیسی)

تهران ۱۳۹۹ - (-۱۳۹۹ سال)

تجربه کاری