به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

فاطیماسلیمانی

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

سالها در حوزه فروش مطالعه و کار کردم. خوب مینویسم و میتونم درباره موضوعات مختلف تحقیق ،تالیف و ترجمه داشته باشم. عکاسی رو بلدم.

نویسندگی

عکاسی

تحقیق

تولید محتوا

تحصیلی

پیام نور شهرکرد

(زیست شناسی عمومی)

اصفهان ۱۳۸۲ - ۱۳۸۷ (۵ سال)

تجربه کاری

مدیر داخلی

(سامان بازیافت اسپادانا)

اصفهان ۱۳۸۷ - ۱۳۸۹ (۲ سال)

مسئول ارتباط با مشتریان و رسیدگی به شکایات

(سلامتیان خودرو محور)

اصفهان ۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ (۳ سال)

مدیریت

(کافه)

اصفهان ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ (۴ سال)

شریک و مسئول امور داخلی

(کیمیانگار)

اصفهان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

کارمند بخش توسعه بازار

(گلخندان تجارت)

اصفهان ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)