به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

power2222

N/A

كرمان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

داری کارشناسی کامپیوتر می باشم

وبلاگ نویسی

طراحی قالب سایت

ترجمه اینگلیسی به فارسی

زبان کامپیوتر

طراحی pdf

تحصیلی

تجربه کاری