به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

سمیه عاشوری

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

دوست عزیزم من مدت ۱۴ ساله در زمینه ی تخصصم _ تدریس و ترجمه _فعالیت می کنم،و خداروشکر به تخصصم عشق می ورزم،....اما طبیعتا اطلاع شما از سابقه ی فعالیت من به تنهایی، نمیتونه امنیت خاطر مورد نیاز شما رو تامین کنه.و پیشنهاد من برای داشتن بهترین انتخاب سپردن نمونه کار به چند مترجم و بعد ملاحظه و بررسی نتیجه کار هست،...موفقیت من در تامین رضایتمندی شما ،بزرگترین انگیزه جهت ادامه ی مسیر همکاری خواهد بود. به وقوع عالی ترین پیشامدها برای همه مون ایمان دارم.

ترجمه انگلیسی به فارسی

تدریس زبان انگلیسی

تدریس زبان انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری