به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

farsad

N/A

قم

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

کار تمیز ولی با فرجه زمانی مناسب

ترجمه

ادوبی فتوشاپ

صفحه‌ آرایی

ادوبی این‌ دیزاین

تدوین صدا

adobe audition

تحصیلی

تجربه کاری

امور فنی فصلنامه نمایه نشریات تخصصی دینی

(معاونت پژوهش حوزه های علمیه)

قم ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰ (۳ سال)

تهیه محتوا برای چند شماره آغازین مجله فرانسوی زیان La Revue de Téhéran

(موسسه اطلاعات)

قم ۱۳۸۴ - ۱۳۸۵ (۱ سال)