به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

m_jafari

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

در زمینه گویندگی برای ویدیوهای تبلیغاتی فعالبیت میکنم

گویندگی

دوبله

صداگذاری

تحصیلی

تجربه کاری