به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Sina50

N/A

البرز

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مترجم،‌ تایپیست (سریع) و اکسل کار باسابقه

ترجمه

اکسل

تایپ

تحصیلی

تجربه کاری