به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Zeyno

N/A

قم

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تایپیست سریع هستم با تجربه ی کار، تایپ هر فرمول و اشکال هندسی تایپ به زبان های فارسی، انگلیسی، ترکی

تایپ

تایپ

ترکی

انگلیسی

انگلیسی

ترجمه فارسی به ترکی

ترجمه ترکی به فارسی

تحصیلی

تجربه کاری