به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Tigerybaby

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

من باوجود سن کم توان برخی از مهارت هارا دارم

ترجمه غیر تخصصی

تولید محتوا

پیشنهاد و ایده

تحصیلی

تجربه کاری