به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

miladpeyghami

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراحی مبلمان دنبال یک طراح منایب مبلمان هستم

فتوشاپ

رندرینگ

افتر افکت

تحصیلی

تجربه کاری