به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

fallahml

5

گيلان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

8 سال سابقه ترجمه و تولید محتوا در حوزه های روانشناسی و مدیریت را دارم و با شرکتهای عصرزبان، البرز، ترنسیس و ایران مدیر همکاری میکنم.

ترجمه

تایپ

سئو

تحلیل SPSS

تهیه پرسشنامه

نویسندگی محتوا

تحصیلی

علامه طباطبایی

(روانسنجی)

گيلان ۱۳۸۸ - ۱۳۹۰ (۲ سال)

تجربه کاری

مترجم ارشد مدیریت

(عصر زبان)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸ (۶ سال)