به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

majid_dadashi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مسلط به زبان پایتون و کتابخانه های مربوط به دیتا ساینس (numpy , pandas, sci-kit learn,tensorflow)

python

data science

deep learning

تحصیلی

تجربه کاری