به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

majid_dadashi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مسلط به زبان پایتون و کتابخانه های مربوط به دیتا ساینس (numpy , pandas, sci-kit learn,tensorflow)

پایتون

علم داده

یادگیری عمیق

تحصیلی

تجربه کاری