به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

لیلا

4

سمنان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

ترجمه کلیه متون و رشته ها انگلیسی به فارسی وفارسی به انگلیسی

ترجمه

تایپ

ادمین

تحصیلی

ازاد گرمسار

(مترجمی زبان انگلیسی)

سمنان ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸ (۴ سال)

شهید بهشتی

(مترجمی زبان انگلیسی)

تهران ۱۳۸۸ - ۱۳۹۰ (۲ سال)

تجربه کاری

مترجم

(اندیشه نوین بسپار)

سمنان ۱۳۹۰ - ۱۳۹۵ (۵ سال)