به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Rayan133

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

برنامه نویسی و طراحی سیستمهای اتوماسیون صنعتی و همچنین طراحی سیستمهای مانیتورینگ صنعتی

برنامه نویسی PLC

اتوماسیون صنعتی

اسکادا

تله متری

طراحی سیستم مانیتورینگ

سيستم Dcs

سیستم HMI

تحصیلی

تجربه کاری