به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

پارسیس

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

نویسنده و تدوینگر سابقه تولید محتوا برای خبرگزاری ها، وب‌سایت های مختلف تسلط به نرم افزارهای تدوین فیلم، زبان انگلیسی، ورد و ...

تولید محتوا

تولید محتوا

تولید محتوا ویدئویی

تدوین فیلم

ترجمه متن

ترجمه ویدئو

زیرنویس

نویسندگی

تحصیلی

هنر

(طراحی صنعتی)

اصفهان ۱۳۸۸ - ۱۳۹۲ (۴ سال)

تجربه کاری