به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mohamad333

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

سلام تایپ انواع متون نوشتاری ویراستاری و صوتی به متن و طراحی کارت ویزیت در اسرع وقت انجام میپذیرد.

تایپ

تایپ

طراحی کارت ویزیت

تحصیلی

تجربه کاری