به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mehrn00sh

N/A

مرکزی

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

در زمینه تولید محتوا و تایپ و ترجمه فعالیت دارم

تایپ

ترجمه

تولید محتوا

تحصیلی

علمی کاربردی

(حقوق)

مرکزی ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری