به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

N8zanyn

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراحی پاورپوینت و تایپ و ورد انجام میدم و ادمین هم میشم

طراح پاورپوینت

ادمین

تایپ

ورد

تحصیلی

تجربه کاری