به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Fidaronline

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

کارشناس شبکه های اجتماعی تولید کننده محتوا تخصصی ارائه دهنده استراتژی فروش

تولید کننده محتوا

کارشناس شبکه اجتماعی

کارشناس فروش

استراتژی تبلیغاتی

تحصیلی

تجربه کاری