به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mohammad_AZ

5

كرمان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

با سابقه ی ۵ ساله در تولید محتوای شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها دست سریعی در این کار دارم.

تولید محتوا

طراحی پست اینستاگرام

تولید محتوا بلاگ

تولید محتوا

تحصیلی

تهران

(ریاضی)

تهران ۱۳۶۵ - ۱۳۶۹ (۴ سال)

تجربه کاری

تولید محتوا

(کارلنسر)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۶ (۲ سال)