به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

madmesi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

Portfolio: https://madmesi.github.io/

Linux

shell scripting

kubernetes

Docker

vmware

administrator

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

محتوای سایت

ادمین

تحصیلی

علوم و تحقیقات تهران

(مهندسی حفاری و استخراج)

تهران ۱۳۸۸ - ۱۳۹۳ (۵ سال)

تجربه کاری

DevOps Engineer

(توسعه صنایع خلاق برهان)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۸ (۳ سال)

Content Manager

(ورسا)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۵ (۱ سال)

DevOps Engineer

(شرکت راهکارهای نوین وصل)

تهران ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)