به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

روشنا

N/A

همدان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

سابقه ی کار بازاریابی و تایپ مقاله

بازاریابی

تایپ

شبکه های مجازی

گویندگی

تحصیلی

علوم پزشکی اسد اباد

(بهداشت عمومی)

همدان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری