به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ahmadi_56

N/A

البرز

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

متن شما را در کمترین زمان با کیفیت بالا تایپ و ویراستاری می کنم نمونه کار های من ویراستاری کتاب های چاپ شده از نشریه های معروف است. در همه ی پروژه های انجام شده به اندازه ی نصف مدت انجام فرصت تصحیح داده می شود.

تایپ

ویراستاری

تصحیح

بازخوانی

تحصیلی

تجربه کاری