به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Reza_ei

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

نویسنده خوش قول و تمام وقت

نویسندگی

تبلیغات

روابط عمومی

ارتباطات سازمانی

مدیریت اجرایی

مدیریت داخلی

تحصیلی

علامه طباطبایی

(علوم ارتباطات اجتماعی ، روزنامه نگاری)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۶ (۲ سال)

تجربه کاری

مدیر ، برنامه ساز

(صدا و سیما)

تهران ۱۳۷۵ - ۱۳۹۵ (۲۰ سال)