به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

RZAT

N/A

اصفهان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

فارغ التحصیل مهندسی پزشکی توانایی انجام پروژه های مرتبط با توانایی های نوشته شده را با کیفیت بالا دارم. علاقمند به انجام پروژه های متنوع و کسب تجربه هستم.

Altium Designer

Arm Cortex-M

PSpice

C

C#

Html

Bootstrap

تحصیلی

تجربه کاری