به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mrebadati

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

ساخت سایت با php 0sssssssssss0

Php

Excel

Excel

mysql

mysql

Html

Html

Css

Css

تحصیلی

دانشگاه ازاد

(کارشناسی نرم افزار)

قم ۲۰۱۰ - ۲۰۱۲ (۲ سال)

دانشگاه ازاد

(کارشناسی نرم افزار)

قم ۲۰۱۰ - ۲۰۱۲ (۲ سال)

تجربه کاری