به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

samanr

N/A

زنجان

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

خوب برنامه نویسی بلدم خیالتون راحت باشه

برنامه نویسی

آندروید

پایتون

تحصیلی

تجربه کاری