به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Sss72

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تهیه و تولید محتوای اینستاگرامی و وب سایت

تولید محتوا

اینستاگرام

مدیریت اکانت

نویسنده

تهیه محتوا وب سایت

تهیه محتوا

تهیه پست اینستاگرام

تهیه پست

تحصیلی

تجربه کاری