به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

sepehr-keyto

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

خودتان مقایسه کنید :)

Html

html5

Css

css3

bootstrap4

sass

JavaScript

jQuery

تحصیلی

Islamic Azad University, Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch

(Power electricity)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ (۳ سال)

تجربه کاری