به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Minoo22

N/A

فارس

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

چندین سال هست که در زمینه فریلنسری فعالیت می کنم و با گروه های زیادی کار کرده ام.

تایپ

تولید محتوا

محتوا

تدریس

هنر

آموزش

ترجمه

تحصیلی

تجربه کاری