به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

AA_ata

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مترجم زبان ترجمه مقالات انگلیسی و فارسی

ترجمه

ترجمه

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری