به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

SiaMac

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

ترجمه متون و مقالات به انگليسى و بالعكس ترجمه ساده و تخصصی ترجمه روان و خوانا ترجمه متون دانشگاهی و مقاله ها ترجمه بلاگ ها و ساختن چکیده

ترجمه مقاله از انگلیسی به فارسی

ترجمه متن از انگلیسی به فارسی

ترجمه

ترجمه

ترجمه انگلیسی به فارسی

تحصیلی

شریف

(برق)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری

ترجمه انگلیسی به فارسی

(ترجمه مقالات)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)