به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

sorooush

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

متون ساده و نیمه تخصصی را در حداقل زمان و با رعایت تمام قواعد فارسی و جمله بندی های تمیز ( مثل ربات ترجمه نمی کنم )‌ برای شما ترجمه می کنم. در صورت تخصصی بودن متن ممکن است زمان ترجمه خیلی متغییر باشد و یا زمان زیادی طول بکشد.

ترجمه

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

تحصیلی

تهران

(انگلیسی)

تهران ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری

مترجم فریلنس

(رایا مارکتینگ)

تهران ۱۳۹۵ - ۱۳۹۸ (۳ سال)