به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

محمد رضادوست

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

تدوین, طراحی لوگو,ساخت ویدیو و نقشه های معماری

Photoshop

Illustrator

adobe premiere

autoCAD

3dmax

تحصیلی

سوره

(مهندسی شهرسازی)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۸ (۶ سال)

تجربه کاری