به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

آرش محمدی

N/A

تهران

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

برنامه نویس و طراح وبسایت و ...... if you want a good programmer to work on your business you're gonna need me!

javascript

jQuery

python

swift

Html

Css

Php

تحصیلی

امیر کبیر

(برق)

تهران ۱۳۸۷ - ۱۳۹۱ (۴ سال)

تجربه کاری