به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

adibkian

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

مشاور

دیجیتال مارکتینگ

سواد رسانه

شبکه های اجتماعی

پشتیبانی سایت

شبکه های اجتماعی

رپورتاژ آگهی

گوگل ادورز

تحصیلی

دانشگاه خراسان

(کاردانی نرم‌افزار)

خراسان رضوی ۱۳۹۰ - ۱۳۹۲ (۲ سال)

دانشگاه خاوران

(کارشناسی نرم‌افزار)

خراسان رضوی ۱۳۹۲ - ۱۳۹۴ (۲ سال)

تجربه کاری

مسئول IT

(شرکت حکیم پنداران)

خراسان رضوی ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)

مسئول IT، حسابدار

(هنر و معماری صمصامی)

خراسان رضوی ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷ (۱ سال)