به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Aryan.ahmadi

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

اطلاعات کلی

کارشناس ارشد زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد ــ ۳ سال سابقه مترجمی در رشته های مختلف ــ ویرایش و نگارش مقالات علمی

ترجمه

ترجمه انگلیسی به فارسی

ترجمه فارسی به انگلیسی

ویرایش مقاله

تحصیلی

تجربه کاری