به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

kiyanoush_khavari

N/A

خوزستان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

انجام پروژه های شما در کوتاه ترین زمان و به بهترین نحو ممکن

تایپیست

تایپ

تایپ انگلیسی

تایپ فارسی

تولید محتوا

تولیدمحتوا

تولید محتوا شبکه های اجتماعی

تبدیل صوت به متن

تبدیل صدا به متن

تبدیل صوت یا موسیقی به متن (رونویسی از صدا)

تحصیلی

تجربه کاری