به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

S4KH8

N/A

هرمزگان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کنکوری ام و به پولش این کار برای خرید کتابام نیاز دارم و طبق علاقه این کار ها رو یاد گرفتم

تایپ

ویرایش عکس

فوتوشاپ

تحصیلی

تجربه کاری