به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

maryam asgari

N/A

مرکزی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تسلط بر نرم افزارهای معماری auto cad .revit.3D max تسلط به نرم افزارهای افیس

طراحی با انواع نرم افزار های معماری

انجام پروژه های دانشجویی

طراحی کارت های ویزیت و پوستر ها

تولید محتوا

پروژه های مهندسی

تحصیلی

تجربه کاری