به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Dr sana

N/A

آذربايجان شرقي

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دانشجوی داروسازی با رتبه ۳ رقمی و درصد ریاضی ۹۶٪ با مهارت های ذکرشده

دانشجوی داروسازی

مدرس ریاضی کنکور

مشاور تحصیلی

مشاورپوست

تایپ فارسی

تدریس و آموزش

پاورپوینت

اینستاگرام

ریاضی

داروسازی

تحصیلی

علوم پزشکی تبریز

(داروسازی)

آذربايجان شرقي ۱۳۹۶ - (-۱۳۹۶ سال)

تجربه کاری