به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mbibak

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

عاشق برنامه نویسی دانشجوی ارشد هوش مصنوعی

asp

c#

دیجیتال مارکتینگ

سئو

تحصیلی

خوارزمی

(هوش صنوعی)

تهران ۱۳۹۷ - (-۱۳۹۷ سال)

تجربه کاری