به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

omniscient99

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

دانشجوی اموزش زبان انگلیسی و همچنین مدرس زبان انگلیسی و علاقه مند به ترجمه

مدرس زبان انگلیسی

مترجم زبان انگلیسی

دانش خوب زبان انگلیسی

تحصیلی

تجربه کاری