به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mynameis.mkb

N/A

قزوين

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارشناس مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی امیرکبیر کارشناس ارشد سینما و مطالعات سینمایی از دانشگاه سوره تهران

تدوین

تصویر سازی

ترجمه

تدریس و آموزش

زبان انگلیسی

موسیقی

فیلم سازی

انیمیشن

فتوشاب

پریمیر

تحصیلی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(مهندسی هوافضا)

تهران ۱۳۹۱ - ۱۳۹۶ (۵ سال)

سوره تهران

(سینما)

تهران ۱۳۹۶ - (-۱۳۹۶ سال)

تجربه کاری